انواع موتورهای سروو ، موتور پله ای ، موتور تک فاز ، موتور سه فاز ، موتور DC ، موتور پمپ ، میکروموتور ، موتور کوادکوپتر