مطالب توسط

خط تولید ترشی سیر

در این نوشتار قصد داریم فرایند تولید ترشی سیر را شرح دهیم . خط تولید ترشی سیر از دو مرحله آماده سازی و بسته بندی تشکیل می شود . بسته به نوع تولید ، سیر می تواند حبه شده و یا دسته ای در ترشی قرار بگیرد . همچنین با پوست یا بدون پوست می […]